Lerta Energy Intelligence

Monitorowanie

Bezinwazyjnie monitorujemy pobór energii elektrycznej, gazu, ciepła i wody w czasie rzeczywistym. Ułatwiamy analizę źródeł kosztów, rozliczenia i sprawozdawczość.

Obniżka kosztów zmiennych nawet o 8%

Sterowanie

W sposób automatyczny sterujemy nastawami klimatyzacji split oraz instalacji centralnego ogrzewania. Kontrolujemy temperaturę w każdym pomieszczeniu oddzielnie biorąc pod uwagę prognozę pogody, charakterystykę budynku oraz preferencje korzystających.

Obniżka kosztów zmiennych nawet o 15%

Oszczędzanie

Generujemy oszczędności dzięki dopasowaniu warunków umów do rzeczywistych potrzeb oraz minimalizacji strat i nieefektywnego poboru energii.

Obniżka kosztów stałych nawet o 7%

jak to działa?

jak to działa?

Urządzenia pomiarowe i wykonawcze

Dzięki bezprzewodowym urządzeniom z rodziny Lerta dokonamy odczytów danych z dowolnych liczników mediów lub zainstalujemy nowe. Dodatkowo, inteligentne sterowniki Lerta pomogą optymalnie sterować grzejnikami oraz klimatyzatorami. To wszystko bez ingerencji w strukturę budynku, kucia ścian czy kładzenia przewodów.

Oprogramowanie

Nowoczesne oprogramowanie Lerta dostępne z każdej przeglądarki lub smartfona pozwoli na monitoring zużycia i kosztów, zarządzanie nieruchomością z dokładnością do poszczególnych pomieszczeń oraz podział kosztów.

Sztuczna inteligencja

Nowoczesne algorytmy Lerta opracowane wraz z naukowcami z Politechniki Poznańskiej przewidują i optymalizują zużycie biorąc pod uwagę wiele czynników, np. prognozę pogody, ceny, profil termiczny pomieszczeń oraz liczbę osób korzystających.

dla kogo?

Przedsiębiorstwa

Rozwiązanie idealne dla właścicieli budynków biurowych, hoteli, restauracji i innych firm.

Wspólnoty i spółdzielnie

Lerta wspiera spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe w monitoringu, obniżaniu i rozliczaniu kosztów oraz zarządzaniu nieruchomościami.

Sektor publiczny

Samorządy, placówki edukacyjne oraz medyczne obniżają koszty ogrzewania i en. elektrycznej w zarządzanych przez siebie budynkach.

korzyści

niższe koszty utrzymania

podwyższony standard
budynku

automatyczne zarządzanie obiektem

Różne modele finansowania

Inwestycyjny

  • Klient ponosi koszt urządzeń oraz opłaca niski abonament.
  • brak długoterminowych zobowiązań,
  • zwrot z inwestycji w 3 lata,
  • potencjalnie wysokie ROI.

Abonamentowy

  • Lerta ponosi koszt urządzeń i utrzymania, a klient opłaca nieco wyższy abonament.
  • brak konieczności angażowania środków finansowych,
  • dodatni bilans inwestycji od pierwszego dnia,
  • umowa na 5 lat.

zaufali nam

kontakt

Kontakt

Lerta Sp. z o.o.
ul. Wilczak 49, 61-623 Poznań
NIP: 9721266595
mail: info@lerta.energy

Dział Sprzedaży
Tomasz Kosmala
tel. +48 575 811 300
tomasz.kosmala@lerta.energy

Zobacz bezpłatne demo